Deklaration

Sareko hjälper er att upprätta bland annat följande deklarationer.

  • Inkomstdeklaration för företag.
  • K-10 deklaration (beräkning av ägarens utdelniongsutrymme i företaget).
  • Preliminär inkomstdeklaration (beräkning av F-skatt).
  • Uppbördsdeklaration (redovisning av sociala avgifter samt personalens källskatt).
  • Momsdeklaration
Välkommen att kontakta mig
sara@sarekoredovisning.se
070-400 10 83