Årsredovisning

Sareko arbetar enbart med aktiebolag. Vi hjälper er med upprättandet av bokslut av räkenskapsåret som ligger som underlag för årsbokslut /årsredovisning.

Vi hjälper er att utforma en årsredovisning som blir informativ och korrekt och som ger ert bolag en rättvisande bild till externa parter,
Välkommen att kontakta mig
sara@sarekoredovisning.se
070-400 10 83