Ledarskapsutveckling

Vad är ledarskap för dig? För mig handlar det om attt leda sig själv och andra dit man bestämt att man vill.
Under mina uppväxtår i Lerum fick jag inte bara lära mig att våga tro på mig själv och mina idéer, jag fick också självförtroende i att genomföra dom.

Med kockyrket som bas och en Magisterexamen från Oxford har tiden lett mig vidare i livet via VD jobb i retail och servicebranschen till nuvarande jobb som ledarutvecklare.

Jag har själv stor erfarenhet av att driva igenom tankar och idéer till handling. Det handlar bara om att ställa sig rätt frågor och att våga. Som femtonåring arrangerade jag stora projekt med lanstinget som finansiär till förmån för våldsbekämpande organisationer. I vuxen ålder flyttade jag med fru och barn till Oxford till förmån för studier och kommande chefs och VD jobb. Jag har också frågat mig själv om det är genomförbart att springa från Göteborg till Stockholm, det var det…

I dag har mina år av erfarenhet gett mig utrymme att flytta fokus från mig själv till medvetna kunder redo för utveckling. Med min energi, målmedvetenhet och entusiasmerande personlighet i kombination med att skapa förtroende hjälper jag mina kunder till framgång i världsklass. Det kan handla om politik, frivilligorganisationer, idrott eller lönsamhet. Området spelar ingen roll. Min utgångspunkt är att alla har så enormt mycket kunskap och erfarenhet att bidra med.

Alla har en inneboende potential – det som skiljer oss åt är bara att vissa använder den mer än andra.
Jag finner otrolig inspiration i att få kunder att utvecklas, med LEADERSHIP 2 GROW kan jag göra det. Känslan att förlösa de krafter som gör det möjligt att komma i mål är enorm. Jag gör det genom att ställa frågor.
Vågar du låta mig ställa frågor till dig? Läs mer på LEADERSHIP 2 GROW >

Telefon: +46 (0)733125973
E-post: mats@leadership2grow.com