Budget & ekonomisk rådgivning

Att kunna agera som ett bollplank för ert företag ser vi som ett naturligt led i ett samarbete. Det kan vara allt från att få hjälp med att upprätta en budget till att uppdatera/diskutera sin affärsplan.

När man befinner sig i ett expansionsskede kan vi bistå med exempelvis upprättande av olika ekonomiska dokument som efterfrågas av olika kreditinstitut.
Välkommen att kontakta mig
sara@sarekoredovisning.se
070-400 10 83